Geologijaosto

Geologiaoston tarkoituksena on syventää jäsentensä ammattitaitoa, tehostaa ammatillista yhteistoimintaa sekä edistää alan ja jäsenkunnan arvostusta. Geologijaoston jäsenmäärä vuoden 2012 lopussa oli 541.

Jaosto järjestää seminaareja ajankohtaisista aiheista. Joka toinen vuosi järjestettävät Geokemian päivät ja Geofysiikan neuvottelupäivät ovat jo vuosia olleet näiden alojen toimijoiden tapaamis- ja tiedonvälitysfoorumi. Vuonna 2005 järjestettiin ensimmäisen kerran myös Kairauspäivä, joita on suunniteltu järjestettäväksi kahden vuoden välein Finnmateria -messujen yhteydessä kairauspalvelujen tuottajien ja tilaajien yhteisenä tapahtumana. Vaihtuva-aiheisissa seminaareissa on käsitelty geoalan haasteita taajamakartoituksesta tietokantoihin vähintään joka toinen vuosi.

Jaosto järjestää vuosittain myös ekskursioita kotimaisiin ja ulkomaisiin kohteisiin.

Jaoston vuosikokous järjestetään Vuorimiespäivien yhteydessä maalis-huhtikuussa.